VI I KERO VILL VARA MED ATT SKAPA DITT DRÖMHUS REDAN I PLANERINGSFASEN.

DU BEHÖVER INTE VARA BUNDEN I STANDARDLÖSNINGAR. VI SKALL FÖRVERKLIGA I PRAKTIKEN DINA DRÖMMAR OCH DINA IDEER.

DITT HUSPROJEKT KAN DU STARTA MED ATT GÅ GENOM OLIKA HUSTYPER OCH MODELLER OCH SEDAN SKALL VI SKRÄDDARSY ETT HUS SOM ÄR GJORT EFTER DINA ÖNSKEMÅL.

TILLSAMMANS KAN VI UPPNÅ EN OPTIMAL LÖSNING.

 

 

OM HUSET INTE ÄR BYGGT PÅ ETT KORREKT SÄTT OCH ATT DET INTE ANDAS, ÄR INOMHUSLUFTENS KVALITET FULLSTÄNDIGT BEROENDE AV LUFTVÄXLINGEN.

KONSTRUKTIONERNA I KEROHUSEN ANDAS MEN ÄR SAMTIDIGT TÄTA OCH SLÄPPER IGENOM SYRE OCH KOLDIOXID. DET FÖREKOMMER ALLTSÅ INTE”FLASKFENOMEN”, UTAN HUSET ANDAS NATURLIGT.

PLASTFRITT

•  Inga krångliga lagerkonstruktioner med ångspärr av plast används.

• Massiva träkonstruktioner innehåller inga skadliga kemikalier alls.

• Också olika alternativa sätt att värma huset har iakttagits vid planeringen.

EKOLOGISKT

• Liten koldioxidavtryck.

• Också olika alternativa sätt att värma huset har iakttagits vid planeringen.

• Timrets andning förbättrar inomhusluften.

• Konstruktionerna innehåller inga hälsovådliga ämnen. I produktionen används inte heller ämnen som är skadliga för hälsan eller naturen.

ENERGIEFFEKTIVT

• För att göra produktionen effektivare har konstruktionerna förenklats, och därmed håller vi kostnaden nere.

• Uppvärmnings kostnaden blir låg.