ekotimmer

Den mönsterskyddade väggkonstruktionen i Kero värmetimmerhus
byggs på den traditionella laxstjärtsknutlösningen.
Mellan gedigna träytor i timren används träfiberisolering,
som håller värmen utmärkt. Ytterväggen fyller alla värmeisoleringskrav
utan att man behöver tilläggsisolera.
Traditionella timmerhus i sin tur kräver en tilläggsisolering.
Träfiberisolering i Kerohus har förmågan att binda och
frigöra fukt på ett likadant sätt som träd, och den är luftrörelsetät.
Därför förekommer det inte några luftrörelser
i innerväggar, vilket ger upphov till att inga separata ångspärrsplaster
eller vindskydd behövs. Isoleringen skapar inget
skadligt damm och inte heller någon irritation på kroppen.
Att använda värmeisoleringar tryggt är viktigt speciellt under
byggskedet.

keroekotimmer

Vill du bli kontaktad?

Namn: 
Adress: 
Postnummer: 
Ort: 
Tel: 
E-post: 
Meddelande: